Bezpieczeństwo IT

Czy wiesz, że:

  • 90% „wycieku” danych, włamań w firmach i instytucjach ma swój początek w źle zorganizowanej sieci wewnętrznej a ich źródłem są sami pracownicy?
  • 70% przypadków kradzieży czy defraudacji danych elektronicznych nie jest nigdy wyłapywana.
  • Straty, które ponoszą w Polsce firmy z tego tytułu sięgają milionów złotych przy czym realna wartość jest trudna do oszacowania właśnie z tego powodu, że firmy nie są świadome, że np. dane poufne w nielegalny sposób przejęła od nich konkurencja.

Nasza oferta obejmuje m.in.

  • Audyt istniejących procedur, zabezpieczeń, funkcjonowania obiegu informacji.
  • Sprzedaż urządzeń oraz oprogramowania związanego z bezpieczeństwem IT.
  • Instalacja i konfiguracja urządzeń typu firewall, anty-wirus w tym filtrację niechcianego ruchu i blokadę spamu na poziomie firewalla.
  • Organizację obiegu dokumentów od serwera po szafę i papierową teczkę.
    Audyty firm, instytucji publicznych związanych z bezpieczeństwem IT.